Kadra

Kadra

Kierownikiem WTZ jest Pani mgr Katarzyna Charytanowicz
Psychologiem WTZ jest Pani mgr Marta Bogusz
Księgowym WTZ jest Pan Stanisław Cybul
Kierowcą WTZ jest Pan Kazimierz Szostak
Instruktorem pracowni Gospodarstwa domowego jest Pani mgr Agnieszka Kloc
Instruktorem pracowni Komputerowo - introligatorskiej jest Pan mgr Wojciech Żelachowski
Instruktorem pracowni Krawiecko - kaletniczej jest Pani mgr Marzenna Kamińska
Instruktorem pracowni Ogrodniczo - kwiatowej jest Pani inż. Honorata Paździor
Instruktorem pracowni Artystycznej jest Pani mgr Edyta Bałaban
Instruktorem pracowni Technik różnych jest Pani mgr Sylwia Smarzak
Instruktorem pracowni Umiejętności społecznych jest Pani Dorota Sysa