Kadra

Kadra

Kierownikiem WTZ jest Pani mgr Katarzyna Charytanowicz
Pracownikiem socjalnym WTZ jest Pani mgr Katarzyna Uhruska
Psychologiem WTZ jest Pani mgr Aleksandra Pierzchała
Księgowym WTZ jest Pan Stanisław Cybul
Kierowcą WTZ jest Pan Kazimierz Szostak
Instruktorem pracowni Gospodarstwa domowego jest Pani Sylwia Smarzak/Agnieszka Kloc
Instruktorem pracowni Komputerowo - introligatorskiej jest Pan mgr Wojciech Żelachowski
Instruktorem pracowni Krawiecko - kaletniczej jest Pani mgr Marzenna Kamińska
Instruktorem pracowni Ogrodniczo - kwiatowej jest Pani mgr Katarzyna Mazurek
Instruktorem pracowni Artystycznej jest Pani mgr Edyta Bałaban
Instruktorem pracowni Technik różnych jest Pani mgr Joanna Zawadka
Instruktorem pracowni Umiejętności społecznych jest Pani mgr Aleksandra Pierzchała i Pani mgr Katarzyna Uhruska