Informacje Ogólne

Informacje Ogólne

Celem Stowarzyszenia Integracji Społecznej jest: Praca w zakresie tworzenia i rozwijania różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym.


Opracowanie nowatorskich programów wspierania. Organizacja i prowadzenie terapii, rehabilitacji i aktywizacji. Tworzenie bazy i warunków do usamodzielniania się. Kształcenie i szkolenie przygotowujące do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Udzielanie wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych. Udzielanie wsparcia osobom starszym.


Terenem działania Stowarzyszenia jest region lubelski a w szczególności powiat świdnicki. Członkami SIS są osoby pracujące na co dzień w jednostkach pomocy społecznej na terenie województwa lubelskiego - to doświadczeni specjaliści z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych.


Obecnym Prezesem Stowarzyszenia jest Dorota Zybała